DENİZ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş ANA SAYFA İLETİŞİM
BİLGİ AL

Yangın Eğitimi ile hedeflenen, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ile tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından09.12.2003 tarih ve25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasınızorunlu hale getirmiştir.

Deniz OSGB, bireylerin ve kurumların afet öncesinde, afet sırasında vesonrasında neler yapması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi, acil durum yönetim planının oluşturulması, arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonu ve operasyon aşamalarının yürütülmesi konularında çok sayıda uzmanın desteğiyle, işletmelere lokal ve genel acil durumlara karşı nasıl hazır olunacağı konusunda eğitim hizmeti sunmaktadır.

UYGULAMALI YANGIN EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Yangın ve Yanma Kimyası

Tehlikeli Maddeler

Yangının İlerlemesi ve Büyüme Safhası

Yangın Riskleri ve Önlemler

Yangın ve İnsan Sağlığı

Yangın Söndürme Kaynakları

Yangın Söndürme Güvenliği

Temel Tahliye Eğitimi

Ekip Liderleri ve Görevleri

Bina Analizi ve Tehlikeler

Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı / Mevcut Ekipmanın Kullanılması)

Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara Yangın Eğitimi Eğitici Sertifikasına sahip eğitmenlerimizin eşliğinde “Deniz OSGB Onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

BİLGİ AL