DENİZ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş ANA SAYFA İLETİŞİM
BİLGİ AL

İlk Yardım, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilk yardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.

Sertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilk yardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

İLK YARDIM EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel ilk yardım bilgileri

Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

Temel yaşam desteği

Kanamalarda ilk yardım

Yaralanmalarda ilk yardım

Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilk yardım

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilk yardım

Bilinç Bozukluklarında ilk yardım

Zehirlenmelerde ilk yardım

Hayvan ısırmalarında ilk yardım

Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım

Boğulmalarda ilk yardım

Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri

SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
BİLGİ AL