DENİZ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş ANA SAYFA İLETİŞİM
BİLGİ AL

Temel İSG Eğitimi ile hedeflenen; İş Yerinde görev alan işgücü (şirket çalışanları, alt yükleniciler, çözüm ortakları, servis sağlayıcılar) üyeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği temel bilgilerini aktarmak ve yasal gereklilikler hakkında bilgi vermektir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Tanımlarını, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Bigilerini, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kavramlarını, İş Yerindeki Temel Tehlike Kaynakları ve Riskleri, İş Yerinde Güvenli ve Sağlıklı Çalışma İlkelerini, Acil Durumların Türlerini ve Davranış İlkelerini, Kişisel Koruyucu Donanımların Türleri ve Temel Kullanım Şartlarını öğrenecekler.

Kimler Katılabilir

Temel İSG Eğitimine, İş Yerinde çalışan tüm çalışanlar katılabilmektedir.

Eğitim İçeriği

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

İş Yeri temizliği ve düzeni,

Ergonomi,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

Biyolojik risk etmenleri,

İlk Yardım ve kurtarma

Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

Elle kaldırma ve taşıma,

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri,

Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,

İş hijyeni

BİLGİ AL