DENİZ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş ANA SAYFA İLETİŞİM
BİLGİ AL
İş Yeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimi, ifade eder.

İş Yeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

İş Yeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde verilir.

İş Yeri Hekiminin Çalışma Süreleri Nedir?
  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak tehlike sınıfına uygun yeteri kadar iş yeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İş Yeri Hekimin Görevleri Nelerdir?
  • Rehberlik
  • Risk değerlendirmesi
  • Sağlık gözetimi
  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  • İlgili birimlerle işbirliği
BİLGİ AL